החוקרים ביצעו סקירת מאמרים ומחקרים כפי שפורסמו בשנים האחרונות, וזאת על מנת לברר עד כמה גרועה הזנת תינוקות בתמ"ל סויה. זאת, כיון שמידע ברור וסטטיסטי קשה להשיג בנסויים או בסביבה מחקרית אחרת.

החוקרים מצביעים על כך שברוב המדינות – וישראל שונה מאוד מבחינה זו – תמ"ל סויה ניתן לתינוקות שסובלים מבעיות רפואיות מוגדרות. השימוש בתחליף חלב אם צמחי נעשה משיקולים כלכליים, ברוב המקרים, כיון שתחליף מבוסס חלב פרה שעובר עיבוד מתאים הוא פשוט יקר.

מסקירת המחקרים, גם חוקרים אלה מגיעים למסקנה שהזנה בתמ"ל סויה רצויה רק בהתוויה רפואית, כאשר אין ברירה אחרת.

Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):162-6. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.02021.x. Epub 2010 Oct 13.
Soy infant formula: is it that bad?
Vandenplas Y1, De Greef E, Devreker T, Hauser B.

Abstract
The objective of this study is to review the indications of soy infant formula (SIF). Structured review of publications is made available through standard search engines (Pubmed,…). The medical indications for SIF are limited to galactosaemia and hereditary lactase deficiency. In the treatment of cow's milk allergy, SIF is used for economic reasons, as extensive hydrolysates are expensive. SIF is dissuaded mainly because of its phytooestrogen content. Isoflavone serum levels are much higher in SIF-fed infants than in breastfed or cow milk formula-fed infants. Administration of pure isoflavones to animals causes decreased fertility, but clinically relevant adverse effects of SIF in infants are not reported.

CONCLUSION:
Soy infant formula remains an option for feeding of term born infants if breastfeeding is not possible and if standard infant formula is not tolerated.

© 2010 The Author(s)/Acta Paediatrica © 2010 Foundation Acta Paediatrica.

Posted in נזקי סויה, סויה ותינוקות, תזונה טובה | Leave a comment