אחרי שנים של לחץ ציבורי, ובעקבות דו"ח מחמיר של ועדה ממשלתית שהתפרסם במארס 2003 בבריטניה, הורידו אבוט (איזומיל) ומיד ג'ונסון את תחליפי מזון התינוקות הצמחי שלהם מהמדפים.

"בהתבסס על הראיות המובאות, SACN (הועדה הבריטית) מסכימה שהשימוש בתמ"ל מבוסס סויה מדאיג. בעוד שיש ראיות ברורות לנזק פוטנציאלי משימוש בפורמולות, אין שום ראיה לכך שמוצרים אלה הם בעלי יתרון בריאותי…"

"הבחירה בתמ"ל סויה נראית כדבר שהוא בגדר חופש צרכני, אבל חייבת להיות מוטלת האחריות על התעשיה לידע טוב יותר את הציבור הכללי בנושא, ועל אנשי הבריאות לידע את ההורים המשתמשים בפורמולות האלה."

"SACN חושבת שיש סיבה לדאגה לגבי השימוש בתחליפי תמ"ל מבוססי סויה. יתרה מזאת, אין שום סיבה רפואית מבוססת או מוצדקת, וגם לא יתרון בריאותי, לשימוש בתחליפי חלב אפ מבוססי סויה."

* מדוע לא זכאים גם תינוקות ישראל לאותה הגנה שמספק משרד הבריאות הניו זילנדי לתינוקות שלו?

* מדוע לא יורדו התחליפים האלה כולם מהמדפים גם בארץ?

* מדוע אין בכלל התיחסות רצינית ומקפת בארץ לכלל נושא הסויה?

SOY BABY FORMULAS WITHDRAWN IN NEW ZEALAND

Great news !   Two multinational baby food manufacturers have withdrawn soy infant formula from the New Zealand market   They are Prosobee (the Bristol Myers subsidiary, Mead Johnson) and Isomil (Abbott Ross Laboratories.

This follows nine years of pressure from Soy Information Service  (www.soyonlineservice.co.nz ) and the recent recommendations of the UK Government's Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN)  http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/2003-03.pdf

"Based on the evidence cited, SACN is in agreement that the use of soy-based infant formulae is of concern. While there is clear evidence of potential risk, there is no evidence that these products confer any health benefit ……."

" The issue appears to be one of consumer choice, but there must be an onus on industry to better inform the general public, and secondly through a health professional, parents actually using these products to feed their infants"

" SACN considered that there is cause for concern about the use of soy-based infant formula. Additionally, there is neither substantive medical need for, nor health benefit arising from, the use soy-based infant formulae

Posted in סויה ותינוקות | Leave a comment