לינקים לשאלות שהתעוררו אצל גולשים בעקבות הודעות שלי בפורומים שונים. יכול להיות שחלק מהם כבר לא קיימים – חלק מהאתרים משנים מבני קישורים אחרי מספר שנים.

בפורום "אוכל אורגני" של YNET:

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1820-15952,00.html

בפורום "צמחונות" של תפוז:

http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=301&msgid=25639059

אנא הודיעו לי אם הלינקים אינם עובדים מסיבה כלשהי.

למידע נוסף דווקא בדבר יעילותה של הסויה, אפשר לקרוא במקומות הבאים. אני מביא את המאמרים האלה כיון שחסידי הסויה מרבים לצטט אותם או מאמרים דומים להם. חלק גדול מהמאמרים כאן התפרסמו באתרים מטעם מגדלי הסויה – כמו talksoy.com. המאמר מאתר wellness של אוניברסיטת ברקלי  עדיין שבוי בקונספציה שביפ או בדרום מזרח אסיה אוכלים הרבה סויה. דבר זה איננו נכון. כמויות הסויה שאוכלים שם מבחינת איזופלבונים נמוכה היום מהצריכה המערבית.

המאמר של Storm et al. מומן בחלקו על ידי Wyeth. זהו מפעל ענק שמעורב חזק בתעשיית הסויה. החוקרים ביצעו סקר טלפוניף לא ערכו מדידות ולא בדקו כמה סויה בפועל צרכו הנבדקים שלהם. הם גם לא מתיחסים לבעיות אסטמה ובלוטת התריס – פשוט לא שאלו.

לנו יש עדויות ממקור ראשון – אימיילים עם כתובת השולח, לא דברים אנונימיים – של אנשים סובלים מבעית בבלוטת התריס, של אמהות לילדים עם בעיות התפתחותיות ובעיות גדילה או השמנה. אשמח לשלוח העתקים של עדויות אלה לכל דורש.

http://www.wellnessletter.com/html/wl/2002/wlFeatured1102.html

http://www.talksoy.com/SoyConnection/default.htm

Bruce B, Spiller GA, Holloway L. Soy isoflavones do not have an antithyroid effect in postmenopausal womem over 64 years of age. Faseb J 2000; 11:193 (abstract).

Ham JO, Chapman KM, Essex-Sorlie D, et al. Endocrinological response to soy protein and fiber in midly hypercholesterolemic men. Nutr Res 1993; 13:873-884.

http://www.talksoy.com/pdfs/SOY9_2.PDF

Mitchell JH, Cawood E, Kinniburgh D, Provan A, Collins AR, Irvine DS. Effect of a phytoestrogen food supplement on reproductive health in normal males. Clin Sci (Lond) 2001; 100:613-8.

Kurzer MS. Hormonal effects of soy in premenopausal women and men. J Nutr 2002; 132:570S-3S.

Strom BL, Schinnar R, Ziegler EE, et al. Exposure to soy-based formula in infancy and endocrinological and reproductive outcomes in young adulthood. Jama 2001; 286:807-14

Posted in כללי, נזקי סויה | Leave a comment