נבדקו 315 נשים שעברו בסה"כ 520 מחזורים של טיפולי הפריה בין השנים 2007 ו- 2013. החוקרים בדקו את שיעורי הכניסה להריון ולידות חיות למחזור טיפולים. מסקנתם היתה שצריכת איזופלבונים מגדילה את הסיכוי ללידת ולד חי, על פני אי-צריכה של איזופלבונים.

Fertil Steril. 2015 Mar;103(3):749-55.e2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.12.104.
Soy food intake and treatment outcomes of women undergoing assisted reproductive technology.
Vanegas JC1, Afeiche MC2, Gaskins AJ3, Mínguez-Alarcón L2, Williams PL4, Wright DL5, Toth TL5, Hauser R6, Chavarro JE7.

To study the relation of dietary phytoestrogens intake and clinical outcomes of women undergoing infertility treatment with the use of assisted reproductive technology (ART).

RESULT(S):
Soy isoflavones intake was positively related to live birth rates in ART. Compared with women who did not consume soy isoflavones, the multivariable-adjusted odds ratios of live birth (95% confidence interval) for women in increasing categories of soy isoflavones intake were 1.32 (0.76-2.27) for women consuming 0.54-2.63 mg/d, 1.87 (1.12-3.14) for women consuming 2.64-7.55 mg/d, and 1.77 (1.03-3.03) for women consuming 7.56-27.89 mg/d.

CONCLUSION(S):
Dietary soy intake was positively related to the probability of having a live birth during infertility treatment with ART.

Posted in סויה ונשים, תזונה טובה | Leave a comment