סקירה של ספרות מדעית מהשנים האחרונות, שפורסמה בגרמניה. החוקרים מודאגים בין השאר לא רק מצריכה ישירה של סויה ומהאפקטים שלה, אלא גם בצריכה עקיפה של איזופלבונים: בעלי חיים שמגדלים לבשר מואבסים לעיתים קרובות בסויה ממקורות ובצורות שונים. חלק מהאיזופלבונים שאנחנו מקבלים עוברים אלינו מבעלי החיים האלה.

החוקרים מציינים שבעוד שבבעלי חיים, ההשפעה של סויה ואיזופלבונים ניכרת מאוד, הרי שבבני אדם התופעות נפוצות פחות (גם מקיימים פחות ניסויים על בני אדם. ש.ק.), ו"עדינות" יותר. תופעות אלה בולטות יותר כאשר יש הזדמנות להתבונן ב"מספרים גדולים", סטטיסטיים.

Ger Med Sci. 2014 Dec 15;12:Doc18. doi: 10.3205/000203. eCollection 2014.
Soy and phytoestrogens: possible side effects.
Jargin SV1.
Abstract
in English, German
Phytoestrogens are present in certain edible plants being most abundant in soy; they are structurally and functionally analogous to the estrogens. Phytoestrogens have been applied for compensation of hormone deficiency in the menopause. At the same time, soy products are used in infant food and other foodstuffs. Furthermore, soy is applied as animal fodder, so that residual phytoestrogens and their active metabolites such as equol can remain in meat and influence the hormonal balance of the consumers. There have been only singular reports on modified gender-related behavior or feminization in humans in consequence of soy consumption. In animals, the intake of phytoestrogens was reported to impact fertility, sexual development and behavior. Feminizing effects in humans can be subtle and identifiable only statistically in large populations.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4270274/

Posted in כללי, נזקי סויה | Leave a comment