האם צריכת סויה מקטינה את הסיכויים של אשה להכנס להריון וללדת בכלל?

מעט מאוד ידוע על הקשר שבין צריכת פיטואסטרוגנים ופוריות האשה. במחקר שלפנינו בדקו החוקרים את היחס שבין צריכת איזופלבונים ממקור סויה, עקרות והריונות

המחקר בחן 11,688 נשים מארה"ב שהיו ברובן (54%) צמחוניות וניהלו אורח חיים בריא, עם שיעורים נמוכים של עישון וצריכת אלכוהול. נשים אלה צרכו יחסית הרבה איזופלבונים – 17.9 מ"ג ליום – הרבה יותר משיעור הצריכה אצל נשים מערביות אחרות, כשרק 6% מהנבדקות דיווחו שאינן צורכות איזופלבונים בכלל.

לאחר נירמול המספרים לגיל, מצב משפחתי וכד', גילו החוקרים יחס הפוך בין צריכת איזופלבונים והסבירות שאשה תהפוך ביום מן הימים לאם. אצל נשים שצרכו יותר מ- 40 מ"ג איזופלבונים ליום (12% מהנשים בקבוצה) ירדה הסבירות להריון תקין, שמסתיים בלידה בריאה, ב- 3%, בהשוואה לנשים שצרכו פחות מ- 10 מ"ג איזופלבונים ליום.

לא נמצא יחס כלשהו או קשר בין צריכת איזופלבונים – סויה – בין גיל הלידה הראשונה. לעומת זאת, נמצא קשר ישיר ויורד בין צריכת סויה והסבירות לכניסה להריון (13% פחות סיכוי להרות אצל נשים שצרכו 40 מ"ג סויה ויותר ליום). המחקר הזה מצביע על האפשרות שצריכת איזופלבונים גבוהה מורידה את הפוריות אצל נשים.

Int J Womens Health. 2014; 6: 377–384. Published online Apr 5, 2014. doi:

Posted in סויה ונשים | Leave a comment