מחקר שנעשה בארצות הברית, מגלה שנשים צעירות, שבהיותן תינוקות האכילו אותן בתמ"ל סויה, סובלות יותר מכאבי מחזור בגילאי 23 – 35.

האם האכלה בפורמולה מבוססת סויה במהלך הינקות קשורה בכאבי מחזור או כאב וסת אצל נשים בגיל הפוריות?

סויה ותינוקות: האם להאכיל בתמ"ל צמחי?
תמ"ל סויה: ההשפעות ניכרות לשנים ארוכות?

נתוני המחקר מצביעים על כך שהזנה בסויה במהלך הינקות קשורה בכמה מאפיינים של כאבי מחזור חמורים אצל נשים בגיל הפריון.

מה ידוע כבר עכשיו?

מחקר קודם זיהה כאבי מחזור חמורים יותר אצל נשים צעירות, שבתור תינוקות השתתפו במחקר על הזנת תינוקות בתמ"ל סויה – פורמולה צמחית או תחליף סויה לחלב אם.

המחקר החדש משתמש במשתתפי המחקרים הוותיקים. החוקרים שלחו שאלון עצמי ל- 1553 משתתפות, כאשר 89% מהן קיבלו סיוע מאמהותיהם.

מידע על כאבי מחזור נאסף באמצעות ראיון אינטרנטי וטלפון. החוקרים העריכו את הסיכון היחסי (RR) ואת רווח הסמך95% (CI) תוך שימוש ברגרסיה בינומית-לוגית, או רגרסיה לוגי-מולטינומית,התאמה לגיל ההוראה ולחינוך האימהי.

תוצאות עיקריות:

נשים אשר אכלו את פורמולת הסויה כתינוקות היו בסיכון גבוה יותר מאשר נשים שלא נחשפו לתמ"ל סויה, והזדקקו לשימוש באמצעי מניעה הורמונליים לכאבי מחזור (RR 1.4, CI: 1.1-1.9).

נשים אלה היו בסיכון גבוה יותר לחוות אי-נוחות או וסת בינונית או חמורה ברוב המחזורים, אך לא בכל המחזורים שלהן, בבגרות המוקדמת (בגילאי 18-22 כאשר לא משתמשים באמצעי מניעה הורמונליים) (RR 1.5, CI: 1.1-2.0).

במילים אחרות: נשים שבהיותן תינוקות קיבלו תמ"ל סויה, השתמשו יותר באמצעי מניעה הורמונאליים (למשל – גלולות) כדי לצמצם כאבי מחזור, או חוו כאבי מחזור או אי נוחות כל עוד לא השתמשו בהורמונים.

הגבלות המחקר:

החוקרים הסתמכו על זיכרונות רטרוספקטיביים כדי לוודא חשיפת תינוקות לאכילת נוסחת סויה ונתונים על כאבי מחזור.

השפעות רחבות יותר של הממצאים:

התצפיות מוסיפות לגוף ההולך וגדל של ספרות ממחקרים בבעלי חיים ובבני אדם על ההשלכות הבריאותיות של הפריון של חשיפה מוקדמת לחיים לנוסחת סויה.

מחקר זה נתמך על ידי תוכנית המחקר של NIH, המכון הלאומי למדעי בריאות הסביבה, בין השאר, על ידי קרנות שהוקצו למחקר הבריאות על ידי החוק האמריקאי. לאף אחד מהמחברים אין ניגוד אינטרסים.

מקור: Soy-based infant formula feeding and menstrual pain in a cohort of women aged 23-35 years. (פורסם בנובמבר 2018)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30412246

Posted in סויה ונשים, סויה ותינוקות | Leave a comment